• Infiintare SRL / PFA

  Infiintare SRL in doar 3 zile cu doar 650 / 400 lei
 • Gazduire sediu social

  Gazduire sediu social - 700 lei pe an
 • Punct de lucru

  Deschidere punct de lucru in doar 3 zile cu doar 370 lei
 • Radiere PFA

  Radiere PFA in doar 3 zile cu doar 400 lei
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Informatii utile

Pentru ce cladiri va fi nevoie de avizarea si autorizarea PSI? Lista va fi schimbata

Lista categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu va fi modificată, potrivit unui proiect de act normativ publicat recent de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Concret, documentul delimitează precis construcţiile ce vor fi supuse avizării şi autorizării de cele supuse doar autorizării.

Potrivit normelor în vigoare, construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât pe timpul unui incendiu să limiteze propagarea focului şi fumului în interiorul edificiului cât şi la vecinătăţi, dar mai ales să garanteze securitatea persoanelor aflate la faţa locului.

Astfel, pentru a preveni situaţiile de urgenţă, autorităţile impun obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, documente care certifică practic îndeplinirea cerinţelor esenţiale.

În prezent, categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006. Totuşi, actul normativ citat urmează să fie abrogat şi înlocuit, aşa cum stabileşte un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, document lansat recent de MAI în dezbatere publică.

Astfel, prin adoptarea noilor prevederi, autorităţile urmăresc direcţionarea activităţii de avizare şi/sau autorizare către acele obiective care necesită măsuri suplimentare din punct de vedere al securităţii la incendiu, dar şi echiparea corespunzătoare cu instalaţii de protecţie la incendiu.

Totodată, proiectul de act normativ stabileşte majorarea valorii de referinţă, reprezentantă de suprafaţă, pentru majoritatea destinaţiilor. În plus, este propusă impunerea unei arii minime de 100 mp pentru spaţiile publice dispuse în subsol, demisol sau la mansardă, respectiv pentru cele de învăţământ şi supraveghere copii preşcolari, dar şi mărirea acesteia la 200 mp pentru spaţii având destinaţia de comerţ ori producţie şi/sau depozitare, dispuse în clădiri de locuit colective (faţă de 50 mp, aşa cum este în prezent).

Prin adoptarea noilor măsuri, practic prin ridicarea pragului de avizare şi/sau autorizare, iniţiatorii se aşteaptă la o scădere a costurilor administrative pentru anumiţi operatori economici, dar şi la scăderea numărului de solicitări şi implicit a perioadei pentru eliberarea avizului/autorizaţiei, fără ca toate aceste aspecte să influenţeze nivelul de securitate, se arată în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de act normativ publicat vineri de MAI.

Clădiri supuse avizării şi autorizării

Concret, proiectul de HG stabileşte că se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu următoarele categorii de construcţii şi amenajări:

1. Clădiri

încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;

în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor indiferent de aria acestora de desfăşurare;

agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

2. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 100 mp;

gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

parcaj, cu peste 10 autoturisme;

centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

primire turistică, cu mai mult de trei camere şi/sau şase locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, camping-uri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

3. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp.

În prezent, HG nr. 1739/2006, ale cărei prevederi vor fi abrogate de îndată ce proiectul de act normativ al MAI se va aplica, stabileşte că sunt supuse avizării şi/ sau autorizării construcţiile civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane.

4. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

5. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior, ori mai mare sau egală cu 5.000 de locuri pe scaune în aer liber. În prezent, pragul de avizare al amenajărilor sportive în aer liber (stadioanelor) este stabilit la 2.500 de locuri pe scaune.

Clădiri supuse autorizării

În ceea ce priveşte construcţiile şi amenajările care se supun autorizării privind securitatea la incendiu, proiectul de HG enumeră expres următoarele categorii:

1. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, care nu sunt amplaste în staţii mixte;

staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL (în prezent, legislaţia prevede doar o limită maximă de 1.250 kg, nu şi una minimă).

alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

2. Construcţii sau amenajări temporare, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.

În altă ordine de idei, potrivit proiectului de HG, nu vor fi supuse avizării şi/ sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcţii la obiective cu caracter militar, inclusiv cele cuprinse în programele de investiţii şi reparaţii, ale Ministerului Apărării Naţionale, MAI, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire.

Alte informatii utile aici