• Infiintare SRL / PFA

  Infiintare SRL in doar 3 zile cu doar 650 / 400 lei
 • Gazduire sediu social

  Gazduire sediu social - 700 lei pe an
 • Punct de lucru

  Deschidere punct de lucru in doar 3 zile cu doar 370 lei
 • Radiere PFA

  Radiere PFA in doar 3 zile cu doar 400 lei
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Alte servicii

Medicina muncii

MEDICINA MUNCII

Conform H.G. nr.355/2007 completata cu HG nr. 1169/2011 angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public cat si din sectorul privat sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

In acest sens Gamblers Consulting va ofera urmatoarele servicii de medicina muncii prin firma partenera:
  Evaluarea riscului privind imbolnavirile profesionale;
  Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin :
  Examen medical la angajarea in munca;
  Examen medical de adaptare;
  Examen medical periodic;
  Examen medical la reluarea activitatii.


Indrumarea activitatii de reabilitare, reconversie, reorientare profesionala in caz de accident de munca sau boala profesionala;
Comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala;
Consilierea angajatorului pentru elaborarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;
Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor.
Examenul medical pentru angajare , control periodic, etc. cuprinde pe langa examenul clinic o serie de investigatii paraclinice si biologice obligatorii stipulate de lege pentru fiecare categorie profesionala in parte.
Examinari paraclinice oferite : E.K.G., audiometrie, spirometrie, examinare psihologica.
Examene de laborator : Ex. Coproparazitologic si coprobacteriologic, HIV, glicemie,anticorpi specifici pentru hepatite B si C , ex. urina. In functie de specificul profesiei putem asigura accesul la laborator de specialitate pentru determinari toxicologice.


Pretul pentru efectuarea examenelor ce se impun in vederea eliberari fisei de aptitudine variaza intre 30 - 100 lei/angajat/an in functie de profesie, specificul activitatii desfasurate si numarul angajatilor.

Medicina Muncii Gamblers Consulting