• Infiintare SRL / PFA

  Infiintare SRL in doar 3 zile cu doar 650 / 400 lei
 • Gazduire sediu social

  Gazduire sediu social - 700 lei pe an
 • Punct de lucru

  Deschidere punct de lucru in doar 3 zile cu doar 370 lei
 • Radiere PFA

  Radiere PFA in doar 3 zile cu doar 400 lei
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Alte servicii

SSM (Securitatea si Sananatea Muncii)

SSM (Securitatea si Sananatea Muncii)

 

Gamblers Consulting va pune la dispozitie prin firma partenera autorizata servicii complete de Protectia muncii - SSM

 

Instructiuni proprii de instructaj în domeniul securitatii si sanatatii în munca;

Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului;

Tematici de instructaj privind activitatile de sanatate si securitate în munca;

Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati;
Program de instruire-testare la nivelul societatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Intocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar pe activitati si dotarea lucrãtorilor cu echipament de protectie);

Administrarea activitatii de medicina a muncii (programarea controlului medical obligatoriu si suplimentar);

Intocmirea fiselor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare;

Intocmirea fiselor individuale de instructaj în domeniul sanatatii si securitatii în munca;

Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj în domeniul sanatatii si securitatii în munca: instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activitatii;

Semnalizarea la locul de muncã a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, locatia centrelor de prim ajutor, locatia mijloacelor de interventie etc;

Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;

Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca;

Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific;

Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM;

Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare;

Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingatoare, echipamente de protectie pentru lucratori;

Planuri de evacuare.

SSM Protectia muncii Gamblers Consulting