• Infiintare SRL / PFA

  Infiintare SRL in doar 3 zile cu doar 650 / 400 lei
 • Gazduire sediu social

  Gazduire sediu social - 700 lei pe an
 • Punct de lucru

  Deschidere punct de lucru in doar 3 zile cu doar 370 lei
 • Radiere PFA

  Radiere PFA in doar 3 zile cu doar 400 lei
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Infiintari

Preturile de transfer vor fi, incepand din acest an, tema predilecta de control fiscal. Cand spunem acest lucru ne referim atat la schimbarea abordarii in privinta dosarului preturilor de transfer – care este obligatoriu in anumite cazuri, conform ordinului 442/2016 -, cat si la semnalele transmise public de Fisc.

Daca luam in calcul si informatiile detaliate solicitate din 2016 prin declaratia 394, in special  cele referitoare la persoanele neinregistrate in scopuri de TVA sau tranzactiile cu persoanele nerezidente, putem trage concluzia ca Fiscul va pune lupa pe schemele de optimizare fiscala cu microintreprinderi si PFA, optimizari intragrup si transferuri de profituri catre companii of-shore. O atentie deosebita in cadrul acestor scheme de optimizare trebuie acordata definitiei afilierii potrivit careia pot fi considerati afiliati chiar si cei care realizeaza majoritatea tranzactiilor cu o singura companie.

In aceste conditii, majoritatea companiilor vor trebui sa isi restructureze tranzactiile intragrup, tinand cont de implicatiile fiscale, astfel incat sa diminueze cat mai mult impactul negativ.

Chiar daca obligatia de a avea intocmit dosarul preturilor de transfer intervine din 2017 doar pentru marii contribuabili care au tranzactii cu afiliatii peste anumite plafoane, majoritatea companiilor care au tranzactii cu afiliati sau care au clienti/furnizori unici vor trebui sa intocmeasca dosarul inca din acest an.

Pentru a intelege mai clar abordarea autoritatilor, am adunat cateva informatii esentiale. Sa le luam pe rand:

1. In comunicatele referitoare la colectarea veniturilor bugetare, preturile de transfer au ajuns sa fie mentionate de Fisc, drept cauze principale ale evaziunii, alaturi de TVA si accize.

2. In ultimul raport al Curtii de Conturi – si stim importanta pe care o are aceasta institutie pentru functionarii publici – se recomanda dispunerea masurilor operative pentru responsabilizarea personalului cu atributii in analiza si controlul preturilor de transfer.

3. ANAF vrea sa cumpere, conform unui anunt de participare din SEAP, servicii de acces la o baza de date care va contine informatii despre aproximativ 120 milioane de companii, localizate in 200 de state de pe toate continentel Printre altele, vrea acces la date despre grup (diagrama grupului, sucursale, filiale, sedii permanente etc), afiliati pe categorii de detineri, directe si indirecte, procent din detineri, actionariat si consiliu de administratie, cu prezentarea tuturor interpusilor pana la detinatorul final.

De retinut Inainte de a ajunge la verificarea dosarului si a corectitudinii intocmirii acestuia, Fiscul va verifica, in primul rand, daca tranzactiile sunt reale (conform art 11 din Codul fiscal), daca sunt aferente activitatii si daca le poate fi dovedita necesitatea. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, orice fundamentare a pretului va fi inutila, pentru ca tranzactiile nu vor fi luate in considerare la calcularea impozitelor si a taxelor in Romania.

Important: Ajustarile de impozite pot fi foarte mari, de ordinul milioanelor sau chiar zecilor de milioane de euro, in functie de dimensiunea afacerii.

Ce prevede ordinul 442/2015?

Ordinul stabileste categoriile de contribuabili care intocmesc dosarul preturilor de transfer, plafoanele peste care dosarul devine obligatoriu, precum si termenele de prezentare ale acestuia.

1. Marii contribuabili trebuie sa intocmeasca anual dosarul preturilor de transfer, pana la termenul de depunere a declaratiilor anuale privind impozitul pe profit, respectiv pana pe 25 martie, daca realizeaza tranzactii totale insumate cu persoane afiliate peste urmatoarele praguri (valorile sunt fara TVA, iar cursul de schimb este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a anului fiscal):

200.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare

250.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate

350.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale.

Dosarul trebuie prezentat la solicitarea organelor fiscale, in termen de 10 zile de la solicitare, insa nu mai devreme de 10 zile de la data limita pentru intocmirea lui care, pentru companiile care nu au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, este 25 martie. Solicitarea se poate face oricand, nu doar in cadrul unei inspectii fiscale.

Atentie! Acest termen inseamna ca dosarul trebuie intocmit obligatoriu inainte de 5 aprilie 2017 intrucat in intervalul de 10 zile este imposibil de elaborat un dosar al preturilor de transfer.

2. Contribuabilii mari care au tranzactii sub aceste praguri, contribuabilii mici si mijlocii prezinta dosarul doar la cerere, in cadrul unei inspectii fiscale, daca depasesc pragurile de:

50.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare

50.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate

100.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul pentru prezentare este intre 30 si 60 de zile de la solicitare, cu posibilitatea prelungirii o singura data.

3. Contribuabilii care nu se incadreaza nici in aceste plafoane vor documenta respectarea principiului valorii de piata, in cadrul unei inspectii fiscale, conform regulilor generale prevazute de reglementarile financiar-contabile si fiscale.

Ce prevede noul Cod fiscal in privinta afiliatilor?

O persoana este afiliata daca relatia ei cu alta persoana este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv

persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin aceasta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica;

persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica.

De retinut: Expresia “controleaza in mod efectiv acea persoana juridica” se refera la cazurile, asa cum mentionam mai sus, in care majoritatea tranzactiilor se efectueaza cu o sigura companie/persoana.

Pretul de transfer este pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii intre persoane afiliate.

Pretul de piata  este suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala.

Principiul valorii de piata este atunci cand conditiile stabilite sau impuse in relatiile comerciale sau financiare intre doua persoane afiliate difera de acelea care ar fi existat intre persoane independente, orice profituri care in absenta conditiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective, pot fi incluse in profiturile acelei persoane si impozitate corespunzator.

Sursa: Contexpert

Alte informatii utile aici

Dezvoltatorii imobiliari persoane fizice vor fi impozitați cu 16%, ca activități independente, în loc de 2% sau 3% asupra prețului de vânzare, conform propunerilor de modificare a Codului Fiscal, dezbătute de Ministerul de Finanțe. Motivul este că aceste persoane desfășoară activitate economică, iar prevederile de la TVA, pe care aceste persoane o datorează deja, trebuie corelate cu cele de la impozitul pe venit.

Regimul de taxare a proprietăților imobiliare vândute în scop comercial va fi modificat de Ministerul de Finanțe, potrivit informațiilor Profit.ro. În prezent, situația dezvoltatorilor persoane fizice este neclară pentru că plătesc impozit pe tranzacții la fel ca persoanele care vând locuințe din patrimoniul personal, deși, din punct de vedere al TVA, sunt considerați comercianți din momentul în care încep să vândă sau să construiască imobile.

Astfel, ministerul a ajuns la concluzia că tratamentul fiscal trebuie să fie unitar atât din perspectiva TVA, cât și a impozitului pe venit. Prin urmare, propunerea este să fie impozitate cu 16%  ca activități independente, în loc de un procentaj din valoarea tranzacției.

Codul fiscal în vigoare prevede că pentru vânzarea de imobile, cu excepția locuințelor, caselor de vacanță, a celor moștenite sau retrocedate, se datorează TVA.

Astfel, atât pentru construcții noi, din momentul în care încep să fie angajate costuri sau se fac investiții, cât și pentru achizițiile făcute în scopul revânzării, persoanele fizice trebuie să se înregistreze ca plătitoare de TVA. Prima tranzacție este scutită, însă este luată în calcul la stabilirea plafonului de 220.000 lei, peste care plata TVA devine obligatorie. Din momentul în care o persoană se înregistrează la TVA, se consideră, automat, că desfășoară o activitate comercială.

Cu toate acestea, Codul fiscal nu corelează prevederile de la TVA cu cele de la impozitul pe venit. Dezvoltatorii sunt impozitați la fel ca persoanele fizice care vând locuințele din patrimoniul personal. Impozitul este diferit în funcție de perioada de deținere. Dacă s-a aflat în proprietate mai puțin de 3 ani, iar valoarea este mai mică de 200.000 lei, cota este 3%. Dacă valoarea depășește 200.000 lei, impozitul este de 6.000 lei la care se adaugă 2% din ce depășește 200.000 lei. În schimb, dacă a fost deținut mai mult de 3 ani, cota este 2% pentru cele cu valoare sub 200.000 lei, respectiv de 4.000 lei plus 1% din ce depășește 200.000 lei pentru cele cu valoarea mai mare decât această sumă.

Inadvertența se menține și față de Codul Civil care face diferența între patrimoniul personal și cel al afectațiunii afacerii, iar înregistrarea contabilă a acestor proprietăți ar însemna că ele nu se află în patrimoniul personal.

Încadrarea veniturilor din tranzacții imobiliare la activități independente va însemna și plata contribuțiilor asigurări care, din 2017, se vor datora pentru toate tipurile de venituri, până la plafonul echivalent cu de cinci ori salariul mediu brut, stabilit la elaborarea bugetului.

Sursa: Profit.ro

Alte informatii utile aici

A.N.A.F. declanșează operațiunea ”Venus”

Direcția Generală Antifraudă începe, din 26 februarie 2016, acțiunile de monitorizare și control la nivel național ale comerțului cu flori și plante ornamentale, a unităților de alimentație publică și a saloanelor de înfrumusețare. 
Operațiunea ”Venus” își propune diminuarea evaziunii fiscale în comerțul cu flori și plante ornamentale, încurajarea importatorilor, a deținătorilor de depozite, a producătorilor și a comercianților engros și en detail ca să-și organizeze mai riguros activitatea economică, evidențele financiar-contabile și fiscale. Un alt obiectiv este creșterea gradului de conformare fiscală, inclusiv prin utilizarea aparatelor de marcat electronice.
Este doar una dintre acțiunile majore la nivel național pe care Direcția Generală de Antifraudă le va iniția periodic în scop preventiv, respectiv pentru creșterea nivelului de conștientizare și, implicit, de conformare fiscală a unor activități economice în care colectarea taxelor și impozitelor este deficitară. 
Stabilirea calendarului, a modului de acțiune, identificarea categoriilor de contribuabili și a activităților cu risc fiscal au la bază analiza informațiilor și a datelor disponibile la nivel central, rezultatele unor acțiuni anterioare, dar și propuneri ale direcțiilor regionale antifraudă, adaptate specificului local.

Alte informatii utile aici

In randurile de mai jos, avem ca subiect un sediu social al societatii unde se depoziteaza stoc de marfa si care se afla intr-un apartament pentru care se plateste chirie lunara. Conform Codului fiscal, stabilim in ce masura cheltuielile cu intretinerea si energia sunt cheltuieli deductibile tinand cont ca sediul este folosit drept "depozit", iar activitatea economica se desfasoara la punctul de lucru.

De asemenea, vom vedea cum se inregistreaza facturile de energie care sunt pe numele persoanei fizice careia se plateste chirie si daca sunt tratate drept cheltuieli cu intretinerea sau cheltuieli cu fondul de rulment. Totodata, stabilim care este tratamentul cheltuielilor de la un alt punct de lucru pentru care exista un contract de comodat cheltuieli inregistrate pe numele administratorului (energie, intretinere).

Conform art. 25 , alin (3), litera k) din Noul cod fiscal:

"(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: (…)

k) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;”

Normele metodologice precizeaza:

“(3) In cazul in care sediul unui contribuabil se afla in locuinta proprietate a unei persoane fizice, in aplicarea art. 25 alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului sunt deductibile in limita determinata pe baza raportului dintre suprafata pusa la dispozitie contribuabilului, mentionata in contractul incheiat intre parti, si suprafata totala a locuintei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si alte documente.”

(Prevederea legala se refera si la orice punct de lucru, nu numai la sediu, la care se desfasoara activitate economica.)

Daca ati incheiat in numele firmei contracte cu furnizorii de utilitati, atunci deduceti cheltuielile si TVA conform facturilor.

Daca nu ati incheiat pe numele firmei contractele, acestea ramanand tot pe numele persoanei fizice proprietare, atunci :

- Practic nu veti inregistra facturile - ele nefiind adresate dvs. - ci numai plata utilitatilor:

605 = 5311/5121

- Nu veti deduce TVA - deoarece nu aveti o factura emisa pe numele firmei

- Veti deduce cheltuielile in baza prevederilor contractuale (care va obliga sa nu suspendati contractele cu furnizorii de utilitati si sa suportati contravaloarea lor), proportional cu spatiul utilizat.

Este foarte important sa se prevada in contracte faptul ca dvs. veti suporta cheltuielile de intretinere si pe cele cu utilitatile, acesta impreuna cu dovada platii fiind documentele justificative pentru deducerea cheltuielilor.

Sursa: Fiscalitatea.ro

Alte informatii utile aici

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a afirmat săptămâna aceasta la o conferinţă că România are o problemă serioasă de cultură antreprenorială.

„Ca sa fii antreprenor, îţi trebuie o genă. Business în engleză nu înseamnă bişniţar în limba română.Pare să fie o chestie simplă să faci business, să ţii cheltuielile sub venituri. Însă este greu de făcut acest lucru în practică mai ales pentru că veniturile ţin pentru condiţiile de piaţă, iar la costuri de multe ori visezi, constaţi că eşti pierdere. Dovadă că avem lipsă de cultură antreprenorială este ce a plecat de la microfoanele BNR şi ce a ajuns în gândirea unora.”

Isărescu a mai adăugat că trebuie încercată dezvoltarea piaţei de capital şi nu ca un loc de jocuri de noroc sau de plasamente speculative, ci ca o alternativă de finanţare pentru economia românească.

Alte afirmaţii ale lui Isărescu:

@ Când sunt vreo 200.000 de întreprinderi pe pierderi în România, întrebarea pe care ţi-o pui este ce este în mână. Un antreprenor nu face subvenţia. Subvenţiile din partea proprietarilor se întâmplă de regulă la înteprinderi de stat. Mult mai greu la cele private. Intrarea şi ieşirea firmelor din piaţă trebuie să fie rapidă, fără obstacole.

@ Intrarea alimentează concurenţa, dar şi ieşirea de pe piaţă asigură asanarea sistemului. Numărul mare al firmelor cu pierdere înseamnă că procesul de ieşire pe piaţă este îngreunat birocratic, costistior şi la un moment dat antprenorii care probabil au constat că firma nu merge, o lasă acolo în Registrul Comerţului pentru că îi costă foarte foarte multă să o radieze.

@ Asta înseamnă cultura antreprenorială: să ştii şi să crezi cum funcţionează economia de piaţă chiar dacă în prezent este într-o perioadă de trecere. Să ţi dai seama că unele „inovaţii” sunt extrem de periculoase, ca cele legislative, să le putem discuta transparent fără echipe de oameni în spate care nu au probleme.

@ Să încercăm să dezvoltăm piaţa de capital şi nu ca un loc de jocuri de noroc sau de plasamente speculative, ci ca o alternativă de finanţare pentru economia românească. Asta înseamnă şi mai mult cultura antreprenorială, ieşirea din paradigmele noastre continentale, în care finanţările vin în special dinspre bănci.

Guvernatorul BNR este antreprenor de mai mulţi ani, având jumătate din acţiunile unei companii-Măr SRL, care produce vinul familiei sub brandul „Casa Isărescu”. Firma este condusă de fiul guvernatorului.

Din 2009 până în 2014, compania Măr-SRL a raportat o cifră de afaceri cumulată pe 6 ani de 11,93 milioane de lei, cu un profit net de 2,77 milioane de lei, adică o marjă de 23,21%.

Sursa: ZF.ro

Alte informatii utile aici

Informatii utile

Legea antifumat se modifica: Fumatul va fi posibil la terase si în camere special amenajate

Senatorii jurişti au admis, miercuri, o serie de amendamente la legea antifumat, care elimină interdicţia fumatului la terase, spaţiul închis fiind redenumit ca spaţiu cu pereţi de jur împrejur, în plus, fumatul fiind permis în camere special amenajate pentru acest lucru, şi în care se pot consuma şi băuturi.

Senatorii vor să modifice Legea antifumat prin amendamente la proiectul de lege al Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, care pune în acord legislaţia românească cu prevederile europene.

Amendamentele au fost citite în Comisia juridică de către senatorul PNL Steliana Miron, una dintre iniţiatorii acestor modificări la proiectul de lege. Alături de ea, textul a mai fost semnat de către deputaţii Daniel Fenechiu şi Răzvan Tănase.

Potrivit iniţiatorilor amendamentelor, ”fumatul va fi permis în camere special amenajate”, care să servească exclusiv fumatului şi activităţilor asociate fumatului, cum ar fi de exemplu consumul de cafea, băuturi calde sau băuturi răcoritoare.

Parlamentarii vor să modifice definiţia spaţiului public închis. Astfel, spaţiul public închis este, potrivit amendamentului, ”orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate sau de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este încadrat de pereţi de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu excepţia spaţiilor cu detinaţie locativă”.

Astfel, aceştia vor să se poată fuma şi pe terase, eliminând interdicţia de a se fuma în spaţii care au acoperiş şi doi pereţi, aşa cum este prevăzut în legea adoptată recent de Parlament şi care a intrat în vigoare în 17 martie.

Parlamentarii dau o nouă definiţie şi spaţiului închis de la locul de muncă, respectiv ”spaţiul care are un acoperiş, plafon sau tavan, şi care esgte încadrat de pereţi, de jur împrrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, cu modificările ulterioare”.

În plus, potrivit amendamentelor, fumătorii se pot constitui în asociaţii sau cluburi de fumători care pot amenaja spaţii speciale destinate fumatului şi activităţilor asociate fumatului.

Preşedintele Comisiei juridice, Cătălin Boboc, a precizat în cadrul dezbaterilor din comisie că a primit foarte multe sesizări din partea cetăţenilor şi a fost ”bombardat” de e-mail-uri de la persoane nemulţumite de prevederile restrictive ale Legii antifumat.

”Avem un talent românesc: sau să nu avem prevederi deloc, sau dacă le avem să le facem la maximul posibil, prevăzut oriunde în lume. Suntem oamenii extremelor, sau e alb, sau e negru. Să recunoaştem că uneori realitatea mai e şi gri”, a spus Boboc, precizând că legea trebuie amendată astfel încât să ”izvorască din viaţa de zi cu zi”.

Boboc a mai arătat că, prin definirea spaţiului public, astăzi, fumatul va fri interzis, în sezonul estival, pe terasele de la malul mării.

”Cred că e cam mult”, a spus preşedintele Comisiei juridice, care a atras atenţia că astfel este afectat şi turismul.

Steliana Miron a prezentat o altă problemă care s-a creat odată cu intrarea în vigoare a Legii antifumat.

”Am primi sesizări de la patronii de cluburi din Centrul Vechi. Pentru că sunt obligaţi să iasă afară să fumeze, unii clienţi nu îşi mai achită nota de plată şi pleacă fără să plătească consumaţia. Spun că ies la fumat şi pleacă”, a spus Miron.

Ea a mai arătat că trebuie să se ţină cont de faptul că în România sunt peste 5 milioane de fumători.

Şi senatorul PNL Cristian Bodea a intervenit în discuţie: ”Nu sunt de acord cu această lege tâmpită, nu sunt de acord să interzicem total fumatul. Dacă vrem să ne sinucidem cu ţigările, ne sinucidem. Dacă îmi convine, stau lângă un fumător, dacă nu, plec de lângă el”.

Bodea a venit şi cu o propunere, să se stabilească, prin lege, ce localuri vor fi exclusiv pentru fumători şi care vor fi pentru nefumători.

”Nu trebuie să ne simţim vinovaţi că modificăm legea. După corupţi, acum au apărut fumătorii. E ca o anatemă pusă acestora”, a spus Bodea.

Comisia juridică a dat un aviz favorabil pe proiectul de lege al Guvernului privind reglementarea fumatului. Amendamentele aduse de parlamentari Legii antifumat vor fi dezbătute în comisia economică, care trebuie să elaboreze, împreună cu Comisia de sănătate, un raport pe acest proiect de lege.

Alte informatii utile aici